SP56

Samorząd Uczniowski

     Dnia 27.09.2018r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole, które poprzedzone były kampanią wyborczą. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 216 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 12 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 1 był nieważny. Komisja wyborcza w składzie: Aleksandra Kanigowska kl. III b, Weronika Śramska kl. III b, Julia Szatkowska kl. III b, Martyna Magdziarz kl. III b, Oliwia Niedbalska kl. III b i Alicja Waryas kl.III b czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Beata Ciężki oraz p. Michał Tyrakowski. W skład samorządu weszli : Arkadia Rama jako przewodnicząca, Paweł Priebe - zastępca przewodniczącej, Weronika Bindek - sekretarz, oraz członkowie: Kamil Dziubiński, Maja Flis, Kinga Jażdżewska, Sandra Kopańska, Zofia Kranc, Klaudia Kuplicka, Maja Pawłowska, Nadia Tomaszewska, Maja Żywiałowska.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami integracyjnymi
    ul. Karpacka 30
    85-164 Bydgoszcz
  • tel/fax: 52 371 49 56 - ul. Karpacka

Mapa